BALÍČKY & Ceník

* Volitelná položka - volíte si jednu z možností. Je možné domluvit se na více než jedné službě, její cena je pak 5000,- Kč.
Cestovné ve výši 10,- Kč/km bude připočteno podle skutečně ujetých km.
Parkovné bude vyúčtováno dle aktuálního místního ceníku.