Rozhovor s dulou pro Votické noviny – plná verze článku

Bydlím na Voticku a působím zde i v okolí jako dula a laktační poradkyně. Votické noviny mne oslovily s několika otázkami týkající se mé práce, na které jsem s radostí odpovídala.

Rozhovor byl v tištěné verzi o pár otázek pokrácen, proto vám zde přináším jeho plnou verzi.

Jaký je rozdíl mezi dulou a porodní asistentkou?

Hlavní rozdíl je v tom, že dula není zdravotník a její služby nemají zdravotnický charakter. Dula je pro ženu v období těhotenství, během porodu a v poporodním období především psychickou a emocionální oporou. Pomáhá zorientovat se v prostředí porodnictví, podává ženě informace během přípravy na porod i v průběhu porodu a podporuje ji tak, aby pro ni byl porod co nejpříjemnější. Pomáhá ženě během porodu najít sebejistotu.

Dula dobře zná fyziologii porodu, stejně jako porodní asistentka. Na rozdíl od ní ale není kompetentní provádět zdravotnické úkony a vyhodnocovat průběh porodu. To je práce porodních asistentek. Ty jsou však v porodnicích velmi vytížené a zřídka se stává, že jedna porodní asistentka se může věnovat po celou dobu jen jedné ženě. Dula však se svou klientkou zůstává po celou dobu porodu – její „směna“ končí až po narození miminka.

Protože obě profese působí souběžně a vzájemně se prolínají, dochází mezi dulami a porodními asistentkami ke spolupráci a společně mohou být ženám při porodu velmi nápomocné.

Jak tedy může dula ženě při porodu pomoci?

Protože dula svou klientku dobře zná, je jí během porodu velkou oporou. Samotnému porodu totiž předchází několik předporodních schůzek, během kterých se navzájem poznají a proberou porodní přání, ale i případné obavy a strachy. Výzkumy potvrzují, že přítomnost duly u porodu výrazně snižuje míru císařských řezů, nepostupujících porodů a dalších porodních komplikací. Dula také napomáhá efektivnější komunikaci v porodnici a je oporou nejen pro rodící ženu, ale i pro jejího partnera, jehož funkce při porodu je zase jiná.

Každá dula pracuje s ženou trochu jiným způsobem. Jaký přístup jste zvolila Vy?

Můj přístup je založen především na individuálních potřebách žen. Těhotenství a porod považuji za důležité životní období, ve kterém dochází k velkým životním změnám. Ženy by během těhotenství a při porodu měly být hýčkány a mělo by k nim být přistupováno s posvátnou úctou.

Rozhodně není jedno, jak se miminko narodí. Porodní zážitek si s sebou žena nese celým životem, stejně jako rodící se miminko.

Na jedno období přijímám do péče jen jednu ženu, která tak má téměř 100% jistotu, že při porodu budu přítomna. Podporuji ženy v jejich kompetencích a sebevědomí. Je mi blízký celostní přístup k životu. Také využívám svých znalostí a zkušeností z perinatální a prenatální psychologie a podporuji ženy ve vnímání miminka už v období těhotenství.

S jakými „pomůckami“ ráda pracujete?

Ráda pracuji s rebozem – mexickým, ručně tkaným šátkem, který má v období těhotenství i při porodu všestranné využití. S jeho pomocí se dá třeba podpořit optimální poloha miminka v bříšku, ale i ulevit od bolesti zad, vazů nesoucích rostoucí bříško a při porodu ulevuje od porodních bolestí.

Miluji aromaterapii, která dodává psychickou pohodu, ulevuje od bolesti a dokáže pozitivně podpořit různé procesy. Jsem certifikovaný praktik Bachovy květové terapie a květové esence využívám jako další podpůrnou metodu v emocionálně náročných situacích nejen během porodu.

Přeji si, aby byl porod pro ženy krásným a posilujícím zážitkem.

Jaká je vůbec tradice dul v českých zemích?

Toto je moc hezká otázka. Samozřejmě víme, že babictví má svou tradici. Před tím, než došlo k přesunu porodů do porodnic, byly k porodům povolávány porodní báby – dnes porodní asistentky. Nebyly na to však samy, porodu se účastnily ještě další ženy – matka, sestra, nebo jiná blízká žena, která o rodičku pečovala. Postupně se ale tento komunitní způsob života vytratil. Často máme pocit, že všechno musíme zvládnout samy. Péče o sebe, pocit přijetí a naplnění dalších potřeb je něco, co v našich životech chybí. Péči považujeme za luxus a možná ani nevíme, jak moc ji obzvlášť v období těhotenství a přerodu v matku potřebujeme.
Duly dnes u porodu přejímají roli mateřské či blízké osoby, se kterou se rodící žena cítí v bezpečí, chápána, plně přijímána a dokonce hýčkána. Slovo dula pochází z řečtiny a znamená „žena, která pečuje a pomáhá“. To je přesně to, co dula dělá.

Využívají dnešní ženy pomoc dul nebo si na tuto možnost zatím teprve zvykají?

Myslím, že trend najmout si dulu je v naší zemi a v našem kraji v začátcích. Přitom zvlášť pro ženy, které rodí poprvé nebo mají nějakou bolestnou či dokonce traumatickou zkušenost s předchozím porodem, je péče duly v těhotenství a během porodu velmi potřebná.

Jaký je přístup českých porodnic k dulám? Doprovázíte Vy osobně ženy do porodnic?

Já do porodnic samozřejmě ženy doprovázím a všem budoucím maminkám velmi doporučuji si dulu najmout a mít tak v porodnici svou spřízněnou osobu, která dodá klid, zná porodní proces a bude vždy nablízku. Systém péče je v porodnicích nastaven tak, že rodící ženy musí vyvinout určité úsilí, aby byly jejich potřeby naplňovány. Přítomnost duly v porodnici proto pro rodící ženu představuje velkou oporu a pomoc.
Momentálně jsem v procesu certifikace u AmmaDula Akademie a neměla jsem zatím tolik příležitostí, abych mohla hodnotit přístup jednotlivých zařízení. Ze zkušenosti svých kolegyň ale vím, že přístup k dulám se v jednotlivých porodnicích liší. Jsou porodnice, které duly vítají s otevřenou náručí. Vědí totiž, že dula pomáhá jak rodící ženě, tak i zdravotníkům. Může být jakýmsi mostem mezi personálem a rodící ženou.
Jsou ale i porodnice, které se zatím k dulám staví spíš odmítavě, možná ze strachu, že jim bude dula mluvit do práce nebo bude ženě něco našeptávat. To ale není úlohou duly a opak je pravdou. Dula nezasahuje do poskytované péče, klientce podává informace založené na faktech a rozhodnutí nechává vždy na ní.

Co nyní v době covidové? Dostane se dula do porodnice?

Kvůli opatřením v souvislosti s covidem není přítomnost dul v porodnicích povolena. Dula je však přítomna většinu času během první doby porodní, která probíhá ještě v domácím prostředí. Během druhé doby porodní pak zůstává v kontaktu na telefonu – může komunikovat s partnerem. Znovu je k dispozici po propuštění z porodnice. I v této době má péče duly velký význam.

Jak se stavíte k domácím porodům?

Ctím a respektuji svobodné rozhodnutí i v této oblasti. Myslím, že by ženy měly mít možnost rozhodnout se, kde si přejí své dítě porodit. Je škoda, že je náš systém nastaven tak, že jsou domácí porody považovány za cosi nepřístojného, extrémně nebezpečného, nebo jsou dokonce označovány za hazard se životem. Porod se svým způsobem vždy pohybuje na hranici života a smrti, a to i v nemocnici.

Bylo by skvělé, kdyby u nás, tak jako v jiných vyspělých zemích, existovala možnost porodit doma při zajištění veškeré péče. Podle výzkumů nejsou domácí porody nebezpečnější než porody ve zdravotnickém zařízení.

Ženy, které rodí doma, nebývají vyšinuté ani hloupé, jak nám to někdy média předkládají. Naopak to bývají ženy inteligentní, které zvážily všechna pro a proti a jsou ochotné spolu se svými partnery přijmout všechna rizika spojená s tímto způsobem porodu. Mají pro toto rozhodnutí své důvody. Většina z nich je v péči komunitní porodní asistentky, která je porodu přítomna. Domácí porod může být tzv. asistovaný, tedy probíhající sice doma, ale za asistence porodní asistentky, která je kompetentní k vedení fyziologického porodu a je schopna rozpoznat případné ohrožení zdraví ženy nebo dítěte. V takovém případě je na místě odjet do porodnice co nejdříve. U asistovaného porodu je většinou přítomna i dula, která zajišťuje psychickou pohodu a je nápomocná porodní asistence. K takovým porodům ženy doprovázím.

Pak je tu ještě varianta plánovaně neasistovaného porodu, kdy se žena rozhodne porodit buď úplně sama, nebo pouze za přítomnosti duly, která však není zdravotník a neměla by tedy poskytovat zdravotnické služby. Takový doprovod nenabízím.

Ve Voticích pořádáte předporodní kurzy. Jak jsou koncipované?

Kurzy POROD A KOJENÍ V POHODĚ A S RADOSTÍ jsou celodenní. Dopolední blok je věnovaný porodu, mluvíme o výběru porodnice, porodních procesech, hormonech, o právech rodících žen i novorozených miminek. Projdeme si téma porodních přání, která jsou důležitou součástí předporodní přípravy, možnost ambulantního porodu a další důležitá témata…

Odpolední blok je zaměřen na kojení. Objasňuji jeho fyziologii, vliv hormonů na kojení, ženy si vyzkouší polohy vhodné pro kojení. Mluvíme o tom, s jakými potížemi se ženy v souvislosti s kojením potýkají, jak se jim vyhnou a co dělat, když už nastanou.

Dotýkáme se ale i témat spojených s přirozenou péčí o miminka a také období šestinedělí.

Téma porodu, kojení a mateřství je velmi široké, obsah kurzů proto přizpůsobuji konkrétním požadavkům jejich účastníků.

Kdy budete pořádat další kurz?

Plánovaný kurz, který se měl uskutečnit 14. listopadu, je kvůli opatřením v souvislosti s koronavirem, přesunut na neurčito. Kurz byl plně obsazen a ženám, které nemohly čekat na nový termín, jsem nabídla on-line variantu kurzu nebo individuální předporodní přípravu. Této možnosti využily všechny zájemkyně. Nový termín kurzu bude doufám brzy možné vyhlásit.

Více o kurzu najdete pod tímto odkazem: https://janabarrera.cz/predporodni-kurz/.

Zhruba ob měsíc mohou ženy přijít do Rodinného centra Oříšek na Čaj s dulou. Jak probíhá?

Na Čaji s dulou se těhotné ženy mohou zeptat na cokoliv, co je zajímá v souvislosti s porodem a péčí duly, nebo jen tak pobýt a seznámit se. Další setkání plánuji na 1. prosince od 16 hodin a setkání proběhne on-line. 

Na setkání je třeba přihlásit se předem. Přihlášeným ženám pošlu odkaz s adresou, kde setkání proběhne. 

Také jsem plánovala zahájit cyklus 6 + 1 setkání pro těhotné ženy – TĚHOTENSKÉ ROZHOVORY. Jedná se o unikátní systém skupinové předporodní přípravy podle konceptu dánského vědce Henrika Norholta, který svůj výzkum zasvětil vztahové vazbě. Setkání jsou moderována a každé z nich se věnuje určitému tématu, které s mateřstvím souvisí víc, než by se mohlo zdát. Je to vlastně takový ženský kruh. Počet účastnic je omezen maximálně na šest, což zaručuje komfort malé důvěrné skupinky.

Vedete také podpůrnou skupinu…

V RC Oříšek pořádám pod názvem „Podpůrná skupina pro kontaktní rodičovství a kojení“ už třetím rokem. Jsou to pravidelná setkání a troufám si říct, že mezi ženami velmi oblíbená. Jsou určená spíš pro ženy po porodu, přijít mohou ale i těhotné ženy. Více o setkání najdete na: https://janabarrera.cz/podpurna-skupina/.

Setkání pro podporu žen v mateřství

Nově setkání podpůrné skupiny probíhají on-line. Připojit se tedy může kdokoliv bez ohledu na místo bydliště.

Propagujete tzv. přirozené mateřství. Na jakém principu je založené?

Přirozené mateřství – tak jsem před lety nazvala stránku na Facebooku a ten název se ujal. V podstatě se jedná o jakýsi koncept přístupu k mateřství, který sama praktikuji a chci ho šířit mezi ženy, protože mi dává smysl. Přirozené mateřství považuje miminko za vnímající a citlivou bytost již v prenatálním období a v období raného dětství. Podporuje rodiče v přirozené péči o své děti, v kojení, společném spánku a především ve vnímání pocitů dítěte s důvěrou v mateřské instinkty. Důvěřuje přirozené moudrosti našich dětí.

Přirozené mateřství respektuje potřeby žen v mateřství, vychází z principů kontaktního rodičovství a zároveň podporuje celostní přístup ke zdraví.

Přirozené mateřství má také uzavřenou skupinu na Facebooku.

Jste certifikovanou laktační poradkyní. Proč se dnes tolik žen potýká s problémy s kojením?

Podpoře žen v kojení se věnuji aktivně již několik let. Z jednoho mého výzkumu vyplynulo, že víc než 60 % dotázaných žen mělo potíže s kojením. To je vysoké číslo. Myslím, že je to způsobeno hned několika faktory.

 • Mladé maminky jdou nejčastěji pro radu ke své matce, které ale často zkušenost s kojením chybí nebo nemusí být úplně pozitivní. Rady dnešních babiček proto nemusí být správné.
 • Pediatři zase často předávají informace získané během svých studií, které ale bývají často zastaralé nebo z dnešního pohledu dokonce chybné.
 • A pak je tu péče na oddělení šestinedělí v porodnicích. Bohužel i tam se stále setkáváme s kroky, které kojení rozhodně neusnadňují.

Zájem o mé služby v oblasti laktačního poradenství je velký.

Mnoho žen už naštěstí ví, že existuje někdo jako laktační poradkyně – speciálně vyškolená odbornice pro pomoc při problémovém kojení, takže dokáže poskytnout takové rady, které kojení skutečně podpoří. Stejně jako v každé jiné profesi tu ale platí, že není laktační jako laktační. Někdy slýchám od svých klientek, že jim „jejich laktační“ neporadila správně. Já ale věřím, že každá potíž má své řešení, a také se mi to v mé praxi často potvrzuje.

Více si o mně můžete přečíst zde na webu, můžete mne kontaktovat telefonicky na čísle 603 755 515, nebo si rovnou můžete mé služby objednat.

Zde najdete článek, který vyšel ve Votických novinách:

 

Dula, laktační poradkyně a podpora v mateřství ♡
Komentáře
 • Mp3 Relaxace Uvolnění - Můj dárek pro Tebe

 • Osobní / on-line schůzka

  Vyberte si svůj termín schůzky:


  ___________________________________

 • Facebook – skupina
 • Rubriky