Rutinně podávané léky při porodu a jejich vliv na kojení 

Doporučení WHO pro péči během porodu z roku 2018 obsahuje mnoho bodů, které podporují pozitivní porodní zkušenost.

Obsahuje však také doporučení preventivního podání uterotonik ve III. době porodní pro prevenci poporodního krvácení a rychlejší odloučení placenty, které se provádí ve většině porodnic. Míra jejich užití je dle statistik téměř 90%. A to je alarmující číslo.

Bod 41. tohoto doporučení uvádí, že „Ve třetí době porodní se všem ženám doporučuje podání uterotonik jako prevence poporodního krvácení.
Oxytocin je doporučeným uterotonikem k prevenci poporodního krvácení.
Pokud je oxytocin nedostupný, doporučuje se použít jiná injekčně aplikovaná uterotonika (pokud jsou vhodná – ergometrine/methylergometrine nebo stanovenou kombinaci oxytocinu a ergometrinu) nebo orálně podaný misoprostol.

To, jak probíhá III. doba porodní (porod placenty) přímo souvisí s průběhem celého porodního procesu. Jeho porozumění se s klientkami věnuji na předporodní přípravě. Tento výpis léků podávaných při porodu a jejich vlivu na kojení vznikl proto, aby se ženy mohly samy předem seznámit s riziky doporučeného postupu, který rozhodně není vždy nutný, přestože je aplikován plošně. Ve chvíli, kdy dochází k aplikaci zmíněných léků totiž chybí ze strany zdravotnického personálu podání informací a někdy dokonce dochází k popření existence nežádoucích účinků.

Jaké nežádoucí účinky tedy tyto léky mají a jaká rizika s sebou nese masivní používání syntetického oxytocinu v porodnictví?

Víc informací podložených vědeckými studiemi se vám otevře na odkazu „Porod – léky – kojení“ :

Dula, laktační poradkyně a podpora v mateřství ♡
Komentáře
  • Mp3 Relaxace Uvolnění - Můj dárek pro Tebe

  • Osobní / on-line schůzka

    Vyberte si svůj termín schůzky:


    ___________________________________

  • Facebook – skupina
  • Rubriky