Rutinně podávané léky při porodu a jejich vliv na kojení 

Doporučení WHO pro péči během porodu z roku 2018 obsahuje mnoho bodů, které podporují pozitivní porodní zkušenost.

Obsahuje však také doporučení na "profylaktické podání uterotonik" ve III. době porodní, které se provádí rutinně ve většině porodnic a míra jejich užití je dle statistiktéměř 90%.

Bod 41. uvádí, že "Ve třetí době porodní se všem ženám doporučuje podání uterotonik jako prevence poporodního krvácení.
Oxytocin je doporučeným uterotonikem k prevenci poporodního krvácení.
Pokud je oxytocin nedostupný, doporučuje se použít jiná injekčně aplikovaná uterotonika (pokud jsou vhodná - ergometrine/methylergometrine nebo stanovenou kombinaci oxytocinu a ergometrinu) nebo orálně podaný misoprostol."

SYNTETICKÝ OXYTOCIN

V porodnictví se syntentický oxytocin používá pro:

  • vyvolání porodu,
  • urychlení porodu,
  • podporu děložních kontrakcí,
  • jako prevence poporodního krvácení,
  • ve III. době porodní pro odloučení placenty.

Studie z roku 2015 ukazuje, že ženy, které dva měsíce po porodu plně kojily (nepoužívaly žádný dokrm), dostaly při porodu méně syntetického oxytocinu, než ženy, které dva měsíce po porodu již nekojily plně.

Podání syntetického oxytocinu při porodu má pravděpodobně souvislost s poporodní depresí a úzkostmi.

Jak víme, podání syntetického oxytocinu blokuje vyplavování přirozeného oxytocinu, který má vliv na mateřské chování a vztahovou vazbu. 

Vliv masivního užívání syntetického oxytocinu v porodnictví není z dlouhodobého hlediska prozkoumaný. Jaká rizika s sebou nese si tedy můžeme zatím jen domýšlet.

Pro více informací doporučuji knihu švédské lékařky Kerstin Uvnäs Moberg, která zasvětila svůj život výzkumu oxytocinu - hormonu lásky a blízkosti. 

METHYLERGOMETRIN

Metylergometrin je v mnoha porodnicích používán jako preventivní lék podávaný ve III. době porodní pro prevenci poporodního krvácení a pro odloučení placenty. 

Bohužel ženy nebývají dostatečně informovány o možných nežádoucích účincích tohoto léku. 

Příbalový leták přeložený z německého originálu uvádí, že:

"U kojících žen použijte METHYLERGOMETRIN-ROTEXMEDICA jako prostředek 2. volby jen tehdy, když jiné látky s vlivem na stahování dělohy jako oxytocin, prostaglandiny a jejich deriváty jsou neúčinné nebo kontraindikované."

"METHYLERGOMETRIN snižuje množství vytvořeného mléka a přechází do něj"

Přesto je tento lék podáván ženám po porodu - tedy kojícím ženám jako preventivní lék první volby bez upozornění na tyto závažné nežádoucí účinky. 

Pokud je k podání léku indikace, je vhodné zvážit možnost podání léku uvedeného jako alternativa v dokumentu WHO (viz. výše), tj. orálně podaný misoprostol. 

Vliv léku Misoprostol na kojení - překlad přejat z databáze LactMed
"Misoprostol je prostaglandin E1. Prostaglandiny se normálně objevují v mlezivu a mléce. Vzhledem k extrémně nízkým hladinám misoprostolu v mateřském mléce jsou množství požitá kojencem triviální a neočekává se, že by u kojených dětí způsobovala nežádoucí účinky. Nejsou nutná žádná zvláštní opatření."

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501436/


Shrnutí:

To, jak probíhá III. doba porodní (porod placenty) přímo souvisí s průběhem celého porodního procesu.

Jeho porozumění se s klientkami věnuji na předporodní přípravě.

Tento výpis léků podávaných při porodu a jejich vlivu na kojení vznikl proto, aby se ženy mohly samy předem seznámit s riziky doporučeného postupu, který není vždy nutný, přestože je dle zmíněného doporučení WHO aplikován plošně. Ve chvíli, kdy dochází k aplikaci zmíněných léků totiž chybí ze strany zdravotnického personálu podání informací a když ženy vyjádří svůj nesouhlas s preventivní aplikací léku, dokonce někdy dochází k popření existence nežádoucích účinků.

Pokud ale nastanou takové komplikace, které vyžadují užití léku, bude možné riziko nežádoucích účinků převáženo účinkem léku.

Jana Barrera

Dula a laktační poradkyně