Kdy je dříve vyslovené přání správná volba

Je lepší před porodem sepsat porodní přání nebo dříve vyslovené přání? V této otázce se ženy dělí do dvou táborů, kdy zastánkyně DVP vidí dříve vyslovené přání jako jedinou volbu, která přinese spolehlivý výsledek.

Jak to tedy s tím Dříve vysloveným přáním ve skutečnosti je, pro koho je vhodné a jak moc se liší od obyčejného porodního přání?

Nejdřív si přečtěte článek
Porodní plán, porodní přání, nebo dříve vyslovené přání, který vám pomůže problematice PP (porodní přání/plán) versus DVP (dříve vyslovené přání) ještě lépe porozumět.

Odkud se DVP vzalo?

 • Úmluva o lidských právech a biomedicíně určuje povinnost respektovat přání pacienta.

Pojem „dříve vyslovené přání“ byl zaveden do českého právního řádu podle Úmluvy o lidských právech a biomedicíně. Konkrétně o něm pojednává článek 9, který říká, že „bude brán zřetel na dříve vyslovená přání pacienta ohledně lékařského zákroku, pokud pacient v době zákroku není ve stavu, kdy může vyjádřit své přání“.

 • Zákon o zdravotních službách toto ustanovení upřesňuje a udává situace, kdy toto přání respektováno nebude.

Dříve vyslovená přání upravuje i zákon o zdravotních službách (§ 36 zákona č. 372/2011 Sb.). Říká, že „pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit.“

K čemu DVP slouží?

Prostřednictvím dříve vysloveného přání se pacient předem vyjadřuje k tomu, jakou péči by si do budoucna přál či nepřál, protože předjímá, že později již žádného takového vyjádření nebude schopen.

Například: Člověk, který je v bezvědomí, předem sepsal DVP a vyjádřil, že si nepřeje být držen při životě umělým spánkem. DVP bude v tomto případě respektováno a tento člověk nebude do umělého spánku uveden.

Smysl DVP je pochopit, co je přáním pacienta a vyhnout se díky tomu úvahám lékařů, zda by pacient, který v současné chvíli není schopen svůj postoj vyjádřit, souhlasil, nebo nesouhlasil s léčbou nebo postupem.

Podmínky platného DVP

Aby bylo DVP platné a v případě soudního sporu splnilo svůj účel, musí splňovat tyto 3 podmínky:

 1. Písemná forma.
 2. Úředně ověřený podpis.
 3. Písemné poučení kompetentním lékařem a jeho podpis.

Kdo je oprávněn vyjádřit se k DVP?

Pro případ dalších sporů je lepší, když je poučení od lékaře nebo primáře vámi vybrané porodnice, ale není to nutností. Pokud se k vašemu DVP vyjádří a svůj podpis připojí primář porodnice, se kterým osobně proberete jednotlivé body, můžete si být jistá, že i ostatní personál porodnice bude vaše DVP respektovat.

K DVP je však oprávněn vyjádřit se i váš obvodní lékař nebo gynekolog.

Důvodem k zavedení DVP do našeho právního řádu nebylo jeho využití při porodu. Právě při porodu ale jde velmi dobře aplikovat, protože je možné, že právě při porodu nebudete schopna svá přání vyjádřit, a už vůbec ne obhajovat.

Kdy nebude DVP  respektováno

 1. Pokud od doby vyslovení DVP došlo k takovému vývoji v poskytování zdravotních služeb, že by pacient pravděpodobně vyslovil souhlas s poskytnutím zdravotní služby.
  (Například: Člověk sepíše DVP, ve kterém vyjádří, že nechce být léčen v případě konkrétní nemoci. Za deset let opravdu onemocní, ale už nebude schopen se vyjádřit. Do té doby ale byla vynalezena léčba, která ho zachrání. Přestože má v DVP uvedeno, že léčit nechce, nebude DVP respektováno a léčba mu bude poskytnuta.)
 2. DVP nelze respektovat, jestliže by tím došlo k aktivnímu způsobení smrti či ohrožení jiné osoby.
 3. DVP nelze respektovat, jestliže byly započaty výkony a jejich přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti.

Dříve vyslovené přání“ vyvolává respekt a nevoli zároveň

Zdravotníci mají před DVP respekt. Pravděpodobně proto, že je ustanoveno v zákoně.

Přitom je pro zdravotníky závazný jakýkoliv projev vůle pacienta, i kdyby to byl pouhý posunek ruky.

V případě, že přicházíte s DVP, mohou zdravotníci správně předpokládat, že máte jisté znalosti v právních záležitostech a v případě jeho nedodržení nebudete daleko od soudního sporu. S tím souvisí nevole, která DVP provází.

Žena, která přichází do porodnice s DVP, dává najevo svou nedůvěru. Na jednu stranu není čemu se divit, protože nabízená péče je často na míle vzdálena tomu, co by se dalo považovat za ideální stav. Pokud se však chystáte porodit své dítě v porodnici, které nedůvěřujete, není to nejlepší předpoklad pro bezproblémový a hladký průběh porodu.

Porod není vhodným místem pro boj. Naopak vlídné, vstřícné a přátelské prostředí napomáhá zdárnému průběhu porodu.

„Porod není vhodným místem pro boj.
Naopak vlídné, vstřícné a přátelské prostředí napomáhá zdárnému průběhu porodu.“

Můj osobní názor

Záleží na tom, jaký typ osobnosti jste. Díky DVP můžete získat větší pocit bezpečí, přestože porodnici za bezpečné místo nepovažujete.

DVP je pro vás správná volba, pokud:

 • Nedělá Vám potíž obhajovat své postoje.
 • Případný konflikt nebo spor vás nerozhodí.
 • Jste odhodlána svá práva hájit, klidně i soudní cestou.
 • Porodnici berete spíš jako „nutné zlo“.
 • Vaše předchozí zkušenost je taková, že už se nechcete spoléhat na dobrou vůli  a radši chcete mít vše ošetřené předem.

Našla jste se? Pak je DVP pro vás ten pravý způsob, jak svá porodní přání sdělit.

Osobně se však přikláním k tomu, abyste raději věnovala svou energii hledání přátelské porodnice, ve které se budete cítit bezpečně.

Zároveň doporučuji mít k porodu svůj vlastní odborný doprovod – soukromou porodní asistentku, nebo dulu, které budete důvěřovat a která se postará o to, aby vaše předem sepsaná porodní přání nikdo neopomenul.

Pamatujte!

Je v podstatě jedno, jestli svou písemně vyjádřenou vůli nazvete jako dříve vyslovené přání, porodní plán, nebo porodní přání.

Závazné je vše – papír nebo posunek ruky.

Vždy PLATÍ vaše aktuálně vyjádřené stanovisko. Ať už slovem, nebo gestem a jakékoli pozdější přání neguje přání předchozí.

„Jediným účinným prostředkem, jak zlepšit přístup zdravotníků k pacientům, je informovaný pacient, znalý svých práv.“
Mgr. Věra Jedličková, právnička
www.verajedlickova.cz

Pokud by při porodu došlo ze strany zdravotníků k vážnému a neopodstatněnému zásahu do porodu, který by byl v rozporu s vaší vůlí (vyjádřenou jakkoliv), jednalo by se o neoprávněný zásah do vaší tělesné integrity a v takovém případě je možné domáhat se náhrady za případné poškození.

Zjistěte, co ve skutečnosti chcete vy

Dobře promyslete, co si skutečně přejete.

Zvažte, zda je DVP správná volba pro vás, protože i dobře sepsané porodní přání splní svůj úkol ve stejné míře jako DVP.

Pokud bude vaše porodní přání vyjadřovat vaše skutečné postoje, snadno ho před porodním týmem obhájíte, aniž byste se dostala do pozice „já proti vám“.

Dula, laktační poradkyně a podpora v mateřství ♡
Komentáře
 • Mp3 Relaxace Uvolnění - Můj dárek pro Tebe

 • Osobní / on-line schůzka

  Vyberte si svůj termín schůzky:


  ___________________________________

 • Facebook – skupina
 • Rubriky