26 NOVÝCH DOPORUČENÍ WHO … blýská se na lepší časy?

Pozitivní zkušenost s porodem podle WHO
Nová doporučení Světové zdravotnické organizace pro respektující péči o zdravou rodičku

Každý rok na světě porodí přibližně 140 milionů žen. Těhotenství a porody naprosté většiny žen jsou fyziologické – nejsou rizikové.

Nadměrná lékařská péče způsobuje, že je často nevhodně zasahováno i do fyziologických, zdravých porodů, což může negativně ovlivnit porodní zkušenosti žen.

Zdravé těhotné ženy jsou podrobovány neúčinným a potenciálně škodlivým rutinním zásahům, jako je vyvolávání porodu ještě před uplynutím fyziologické délky těhotenství a další rutinní preventivní zásahy i při nekomplikovaných vaginálních porodech.

Takové zásahy podrývají schopnost žen porodit vlastními silami a působí víc škody než užitku.

Nechat ženu rodit a tím jí dopřát pozitivní porodní zkušenost.

Nová doporučení WHO se stále více přibližují k přirozenosti a rutinně zavedené postupy jsou stále více umírňovány. Záměrem vydaných pokynů je identifikovat škodlivé postupy a pochopit, co ženy během porodu chtějí, potřebují a oceňují.

Ženy chtějí mít pozitivní zkušenost s porodem, která překračuje jejich osobní a sociokulturní přesvědčení a očekávání.

WHO využila k výzkumu konzultace s těhotnými ženami, aby zjistila, jaké jsou jejich priority a očekávání při porodu. Z těchto zjištění vychází i nová doporučení:

Každý porod je jedinečný a není možné očekávat stejný vývoj

Nová doporučení WHO jsou následující:

I. DOBA PORODNÍ je charakteristická pravidelnými a bolestivými děložními kontrakcemi a postupujícím otevíráním děložního hrdla od 5 cm do jeho plného otevření.

Jak dlouho I. doba porodní trvá?
Trvání aktivní fáze první doby porodní obvykle nepřesahuje 12 hodin.

Respektující péče

Všechny ženy si zaslouží respektující péči, která zachovává jejich důstojnost, soukromí a důvěru.

Nemělo by docházet k ubližování a ke špatnému zacházení (a to ani se zranitelnými podskupinami žen). Zároveň má mít každá žena možnost informované volby a nepřetržité podpory během porodu.

🗨💬 Efektivní komunikace

Samozřejmostí má být představení se rodičce i jejímu doprovodu a jejich oslovování jménem, stručné a jasné vysvětlování potřebných postupů a ujištění se, že jim žena porozuměla.

Zdravotníci by měli procházet speciálním školením v komunikaci s rodícími ženami.

Na potřeby, přání a otázky by měli zdravotníci reagovat pozitivním způsobem.

👩‍❤‍‍👨 Doprovod podle přání rodičky

Doprovod při porodu je ženě oporou a vždy by měl být ženě umožněn. Doporučuje se, aby ženu k porodu doprovodil ten, koho si zvolí.

Za doprovod se považuje:

 • manžel nebo partner,
 • sestra, blízká přítelkyně,
 • komunitní porodní asistentka,
 • dula.

Důležité je respektovat přání rodičky i v případě, že si nepřeje žádný doprovod.

 Otevírání děložního hrdla o 1 cm / 1 hod je pro některé ženy nereálné

Dosud byl tento časový interval považován za minimální limit a často se stával důvodem k diagnóze nepostupujícího porodu a využití prostředků pro jeho urychlování.
Podle nových doporučení by pomalejší dilatace děložního hrdla neměla být důvodem pro zásahy do porodního procesu.
Pokud je maminka i miminko v pořádku, nemělo by být použito žádných zásahů k urychlení porodu dříve, než děložní hrdlo dosáhne 5 cm.

Doporučuji do porodnice nespěchat, ale zůstat co nejdéle ve známém domácím prostředí.
Čím méně času v porodnici strávíte, tím nižší je pravděpodobnost, že bude do porodního procesu zasahováno.

KAŽDÝ POROD JE JEDINEČNÝ a každá žena si zaslouží individuální přístup.

💊 Úleva od bolesti

Relaxace

Většina žen během porodu požaduje určitou formu úlevy od bolesti. Relaxační techniky mohou zmírnit porodní bolesti a tím zlepšit porodní zkušenost.

Epidurální anestezie

Epidurální anestezie je účinná ve snížení bolestivosti, obnáší ale také větší zásah při aplikaci a je třeba zvážit možné nežádoucí účinky.

Mezi velmi časté nežádoucí účinky patří pokles krevního tlaku, snížení efektivity kontrakcí a s tím související pravděpodobnost potřeby využití syntetického oxytocinu k povzbuzení děložní činnosti. Syntetický oxytocin blokuje vyplavování přirozeného oxytocinu a tím dochází k narušení jemných porodních procesů a rané vazby matky a dítěte.

Opiátové tišení bolesti

Před použitím opiátů by měli zdravotníci rodičku informovat o možných vedlejších účincích, k nimž patří vedle ospalosti, nevolnosti a zvracení často i potíže s dýcháním a adaptací novorozence. V případě použití Pethidinu dochází k jeho odbourávání z mateřské krve poměrně rychle, ale u novorozence stoupá jeho plazmatická hladina až do 8 hodin po porodu a k plnému odbourání dochází až po 6 dnech.

Před použitím opiátových prostředků k tišení bolesti je vhodné využít jiných alternativních prostředků.

📠 Nedoporučuje se kontinuální monitorování pomocí kardiotokografu

Rutinní monitorování během porodu zvyšuje pravděpodobnost císařského řezu a znemožňuje volbu vhodné polohy, což může být pro ženy stresující. Pokud je vše v pořádku, doporučuje se poslech přenosným Dopplerovým přístrojem nebo porodnickým stetoskopem.

Poslech srdečních ozev by se měl provádět každých 15–30 minut v první době porodní a každých 5 minut během druhé doby porodní. Poslechy by neměly trvat déle než 1 minutu nebo ½ minuty během kontrakcí.

II. DOBA PORODNÍ je interval mezi plným otevřením děložního hrdla a porodem miminka, během kterého má žena mimovolní nutkání k tlačení jako důsledek vypuzovacích děložních kontrakcí.

Jak dlouho II. doba porodní trvá?
Délka druhé doby porodní se liší, obvykle ale nepřesáhne 3 hodiny u prvorodiček a 2 hodiny u vícerodiček.

Porodní poloha

DOPORUČUJE se povzbuzovat ženu, aby zaujala libovolnou polohu, která je jí nejpohodlnější, a to včetně vertikální polohy, která se DOPORUČUJE.

WOW!!!

Tlačení podle potřeby

Ve vypuzovací fázi druhé doby porodní má být žena povzbuzována k tlačení podle vlastní potřeby.

Hurá – Už žádné řízené tlačení!

✂ Epiziotomie se nedoporučuje

Rutinní nebo preventivní epiziotomie (nástřih) se NEDOPORUČUJE!

Epiziotomie

III. DOBA PORODNÍ nastává po porodu miminka. Po určité klidové fázi se děloha začne stahovat a mezi placentou a dělohou vzniká tkáňový posun. Placenta se odlučuje a později dojde k jejímu porodu.

Jak dlouho III. doba porodní trvá?
Při podání uterotonik trvá III. doba porodní 5–10 minut (zdroj wikipedia). Při přirozeném průběhu III. doby porodní však bude porod placenty trvat pravděpodobně déle.

Postupy pro třetí dobu porodní nejsou nové, ale byly vybrány z doporučení WHO vydaných v roce 2012.

Doporučuji Vám zvážit, co je pro vás a vaše novorozené miminko žádoucí, a pokud nejste v souladu s těmito postupy, je třeba zmínit v porodním plánu, co je vaším přáním.
Pokud své přání nevyjádříte, potom pravděpodobně budou použity postupy, které následují:

💉 Podání uterotonik

Doporučuje se podání uterotonik jako prevence poporodního krvácení během třetí doby porodní pro všechny porody. Oxytocin je doporučený lék pro prevenci poporodního krvácení. Když není k dispozici oxytocin, doporučují se jiná uterotonika (ergometrin, methylergometrin nebo jiné kombinace oxytocinu).

Důsledky podání oxytocinu a jeho nežádoucí účinky jsou dosud ignorovány:

Podání umělého oxytocinu (pitocinu) má jeden vědecky nepodložený, zato ale velmi závažný nežádoucí účinek:
Bezprostředně po přirozeném porodu je hladina hormonu oxytocinu mnohonásobně vyšší, než během  samotného porodu. Oxytocin vyvolává příjemné pocity a 
nastavuje v mozku mateřské chování (vědecké studie provedené na savcích).

Podání umělého oxytocinu – pitocinu blokuje vylučování přirozeného oxytocinu. Pitocin neprochází hemoencefalickou bariérou, a tak nedochází k těmto přirozeným a žádaným účinkům.

Vzhledem k nižším hladinám oxytocinu v mozku při podání syntetického oxytocinu je možné narušení vztahu matky a dítěte. V jakém rozsahu a jaké závažnosti je takové narušení, nebylo ve studiích na lidech zatím zkoumáno, přesto jsou jeho důsledky víc než zřejmé.

✂ Přestřižení pupečníku

Doporučuje se pupečník přerušit nejdříve 1 minutu po porodu.

Toto doporučení je pravděpodobně mylně vykládáno jako přerušení za 1 minutu po porodu a je běžnou praxí, že dochází k přerušení pupečníku téměř ihned po porodu. Přitom tato praxe nemá žádné benefity.

Pokud odložíte přerušení pupečníku a necháte ho „dotepat“, vaše miminko získá až 150 ml jeho vlastní vzácné pupečníkové krve. Získá tím zásobu železa až na půl roku a dotepání pupečníku má mnoho dalších benefitů.

Podrobně se tímto bodem zabývám v e-booku Můj porodní plán.

💞 Skin-to-skin

Doporučuje se, aby bylo novorozené miminko v kontaktu kůže na kůži po dobu jedné hodiny po porodu jako prevence podchlazení a jako podpora kojení.

To je skvělé! Matčino tělo je totiž nejvhodnějším místem pro adaptaci miminka na nové prostředí. Osobně bych ale neomezovala dobu bondingu „jen“ na 1 hodinu. Naopak doporučuji odložit veškerá vyšetření a užívat si bonding po porodu tak dlouho, jak to bude možné, a pokračovat v něm i na pokoji šestinedělí.

💗 Všichni novorozenci mají být přiloženi k prsu co nejdříve po porodu

Všichni novorozenci včetně novorozenců s nízkou porodní váhou mají být přiloženi k prsu co nejdříve po porodu (jakmile jsou stabilizováni a připraveni)

JEDINÉ VHODNÉ PROSTŘEDÍ PRO ADAPTACI NOVOROZENÉHO MIMINKA JE MATČINO TĚLO.

I nedonošená miminka MAJÍ sací reflex a kontakt kůže na kůži podporuje jejich adaptaci na nové prostředí. Zdravotníci by měli podporovat maminky nedonošených miminek v kojení a intenzivním kontaktu s matkou.

Další velmi užitečné doporučení. Obě moje první dcerky měly hraniční porodní váhu. (Za nízkou porodní váhu se považuje 2500 g.) Obě byly po porodu umístěny do inkubátoru a musela jsem doslova bojovat o jejich vydání. Bohužel byly moje žádosti marné, a tak obě trávily dlouhé hodiny po narození v inkubátoru místo v náruči své maminky, kam novorozené miminko patří.

💉 Podání vitamínu K v první hodině po narození

Všem novorozencům má být podán intramuskulárně* 1 mg vitamínu K v první hodině po narození během kontaktu skin-to-skin (kůže na kůži).

(* injekční podání do svalu)

I tomuto bodu se podrobně věnuji v e-booku Můj porodní plán.
Za vhodnou alternativu považuji perorální podání vitamínu K.

Tato doporučení zaměřená na individuální potřeby rodící ženy by se měla stát součástí běžné péče ve všech porodnických zařízeních prostřednictvím milého, profesionálního a motivovaného porodnického týmu.

Žádné zásahy do přirozeného porodního procesu by neměly být použity bez jasných zdravotnických indikací. Měly by být prováděny jen takové zásahy, které mají okamžitý efekt a jsou jednoznačně prospěšné.

Hlavním cílem nových doporučení WHO je, aby pozitivní zkušenost rodičky, novorozence a celé rodiny stály vždy v popředí porodní péče.

Zdroj: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines/en/
WHO – World Health Organization
je agentura Organizace spojených národů. Je koordinační autoritou v mezinárodním veřejném zdraví. Jejím úkolem je „dosažení všemi lidmi nejvyšší možné úrovně zdraví“. Ústava WHO definuje zdraví jako stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody, a ne jenom jako absenci nemoci nebo vady.

 


Porod je zásadní životní zkušenost jak pro rodící ženu, tak i pro její miminko.
Způsob, jakým přicházíme na svět, se zapisuje hluboko do našeho podvědomí a ovlivňuje naše vnímání světa po celý život.

Přestože jsou doporučení WHO smysluplná, jedná se o nezávazná doporučení a je na každém jednotlivém zdravotnickém zařízení, do jaké míry tato doporučení začlení do své péče.
Pokud vám není lhostejné, jaké postupy budou použity při porodu vašeho dítěte, potom je třeba dát své přání jednoznačně najevo.

Pokud si přejete porodit podle svých představ, ale nevíte přesně, co si přát a jak své přání formulovat, průvodcem vaším porodním přáním vám bude e-book Můj porodní plán.

Dula, laktační poradkyně a podpora v mateřství ♡
Komentáře
 • Mp3 Relaxace Uvolnění - Můj dárek pro Tebe

 • Osobní / on-line schůzka

  Vyberte si svůj termín schůzky:


  ___________________________________

 • Facebook – skupina
 • Rubriky