5 kroků k přirozenému porodu po předchozím císařském řezu + 3 největší strašáci VBAC

VBAC – Vaginal Birth After Cesarean –
Vaginální porod po císařském řezu.
O tom bude dneska řeč.

Jací jsou TŘI NEJVĚTŠÍ STRAŠÁCI, se kterými se pravděpodobně setkáte, pokud se chystáte na VBAC? Jak postupovat, aby se i vám podařilo porodit vaginálně po předchozím císařském řezu?  Pojďme se společně podívat, jestli se vaginální porod po císařském řezu týká i vás, a jakých pět kroků k úspěšnému VBAC je dobré dodržet.

Mnoho žen touží po přirozeném porodu po předchozím císařském řezu

Otázek kolem přirozeného porodu po předchozím císařském řezu je mnoho. Často se těhotné ženy, které dříve porodily císařským řezem, ani nedozví, že se také mohou pokusit porodit vaginálně. Důvody, proč k císařskému řezu došlo, jsou různé. Ať už to byl plánovaný císařský řez, nepostupující porod, nebo akutní císařský řez, miminko přišlo na svět jinak než je přirozené. Na bříšku vám zůstala jizva, která se často dotýká i jemnějších rovin než pouze té fyzické.

Jizva po císařském řezu

Jizva po císařském řezu se může stát hlubokým zásahem do ženství.

Některé ženy vnímají porod císařským řezem jako osobní selhání. Pocity zklamání mohou vést k nedostatku důvěry ve vlastní mateřské schopnosti a schopnost porodit další dítě vaginálně.

Na druhé straně jsou ženy, které to vůbec neřeší a jsou přesvědčené, že císařský řez je tou nejlepší volbou pro ně i pro jejich miminko. Tyto ženy, pokud by znovu měly rodit, bez váhání volí opět císařský řez a nad přáním VBAC nechápavě mávnou rukou. To ale zřejmě není váš případ…

Největší strašáci VBAC

O VBAC koluje mnoho mylných informací, které jsou rozšířené jak mezi laickou veřejností, tak i mezi odborníky a lékaři.

Jací jsou největší strašáci VBAC? Pojďme se na ně podívat a zjistit, jak to s nimi doopravdy je:

1.     Jednou císař, vždycky císař

pronesl britský porodník Edward Dragon v roce 1916.
Přestože se od té doby už hodně změnilo, mnoho gynekologů a porodníků, hlavně těch ze „staré školy“, tento výrok dodnes používá a řídí se jím.

„Jednou císař, vždycky císař“ je přežité dogma.

Může ale způsobit, že žena nedostane ani šanci o přirozeném porodu uvažovat, pokud to není jejím záměrem.

Moje první dcerka se narodila císařským řezem a sama jsem několikrát byla v situaci, kdy mi gynekolog nebo porodník na vyšetření při dalších dvou těhotenstvích plánoval císařský řez.
Když jsem odvětila, že budu rodit přirozeně, vykulili na mě oči a až po chvíli se se mnou bavili dál…

Jak ale v takové situaci zareaguje žena, která předem nemá jasnou představu a jejíž gynekolog ji po předchozím porodu císařským řezem v dalším těhotenství rovnou a bez diskuze plánuje další císařský řez?
Pravděpodobně to přijme jako jediné vhodné řešení a nad možnostmi už dál přemýšlet nebude.

Vy ale o VBAC uvažujete a to je první krok k úspěchu. Reálná pravděpodobnost, že se i váš VBAC podaří, se totiž pohybuje mezi 60–80 %.

2.     Tloušťka jizvy

Někteří lékaři bazírují na měření síly jizvy, jiní to vůbec neřeší.

Měření síly jizvy se provádí jen na některých pracovištích kolem 36. tt. Pokud měření jizvy podstoupíte, mějte na paměti, že se jedná pouze o pomocné vyšetření. Síla jizvy ve skutečnosti nic moc nevypovídá o její pevnosti. I velmi ztenčená děložní stěna v místě jizvy může být dostatečně pevná a naopak.

Měření není přesné.

Roli při měření síly jizvy hraje také zkušenost lékaře i kvalita použitého ultrazvukového přístroje. Je velmi pravděpodobné, že když byste si nechala jizvu změřit na několika různých pracovištích, výsledek by byl pokaždé jiný.

Směrodatná je bolestivost.

Hlavním ukazatelem kvality jizvy na děloze po předchozím císařském řezu je subjektivní pocit těhotné ženy.

Ostrá, palčivá bolest je známkou potíží. Pokud takovou bolest pocítíte, informujte o tom svého gynekologa nebo porodníka.

To, jak je jizva na děloze zhojená, však nesouvisí s tím, jak vypadá jizva na břiše. Během císařského řezu skalpel proniká sedmi vrstvami tkáně (kůže, podkoží, tuk, pobřišnice, fascie, sval, děloha), a ty se následně šijí.

Při hojení často dochází ke srůstům tkání. V průběhu dalšího těhotenství se tkáně s rostoucím bříškem napínají a mění svoji polohu a vy můžete cítit bolest například při změně polohy. Bolest se dá popsat jako tahavá, někdy i bodavá. Taková bolest ale nebývá nebezpečná. Informujte o tom svého lékaře, ale zbytečně se neděste.

3.     Ruptura dělohy

Co je to ruptura dělohy? Jedná se o prasknutí děložní stěny v důsledku děložních stahů, ke kterému může dojít právě v místě jizvy po předchozím císařském řezu. K ruptuře dělohy ale může dojít i na děloze, která nikdy dříve žádný operativní zásah neprodělala.

Podání léků na vyvolání porodu a na zesílení kontrakcí zvyšuje pravděpodobnost ruptury dělohy. Proto se během spontánního porodu po předchozím císařském řezu podávání těchto léků nedoporučuje.

Ruptura dělohy

Riziko ruptury dělohy skutečně existuje, a pokud se tak stane, jde o situaci ohrožující život.

Lékaři však často zastrašují těhotné maminky právě rizikem ruptury dělohy a někdy zajdou do takových extrémů, jako je vyhrožování smrtí matky i dítěte. Tím vyvolávají v těhotné ženě pocit, že se jedná o situaci, se kterou se běžně setkávají. Opak je však pravdou.

Jak se ruptura dělohy projevuje? Mezi příznaky děložní ruptury patří především ostrá, palčivá bolest v oblasti jizvy. Při probíhajícím porodu dochází k zástavě děložní činnosti, změně nebo ztrátě ozev plodu, krvácení, přítomnosti krve v moči, ztrátě naléhající části plodu či známkám šoku matky. Zároveň dochází ke změně tvaru břicha.

Co říká statistika?

Vycházím z publikace Rodička a novorozenec 2014–2015 Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Čísla, která tu převedu do „lidštiny“ jsou tedy reálné údaje o porodech v ČR za rok 2014–2015. Údaje jsou v publikaci uvedeny v procentech a když řeknu, že rupturu děložní nepřežilo 0,00187 % miminek, bude vám jasné, že je to číslo velmi malé… představit si ho ale bude velmi těžké. Proto uvádím čísla představitelná, převedená do reality.

Počet ruptur dělohy v roce 2014–2015 je 0,05 %, to znamená, že 1 999 žen z 2 000 svůj VBAC zvládlo bez ohrožující ruptury děložní.

Pokud už k ruptuře dělohy dojde, je pravděpodobnost, že miminko zemře, ještě víc než 10x nižší. Reálně se jedná o 0,002–0,003 % případů. To znamená, že 99 997–99 998 dětí ze 100 000 přežily rupturu dělohy. (Pozn.: Ruptura dělohy však nemusela být v těchto případech důvodem úmrtí. Statistika neuvádí, jaký byl důvod, pouze že k úmrtí došlo při této porodní komplikaci.)

Jak vidíte, je pravděpodobnost smrti velmi nízká. Pokud by však statistická pravděpodobnost vyšla právě na vaše miminko, jedná se jednoznačně o tragédii. K těm ale bohužel dochází a celkový počet mrtvě narozených dětí se pohybuje kolem  0,27 %.

Jak je to s vaginálním porodem po více než jednom císařském řezu?

Pokud si přejete porodit svoje další miminko přirozenou cestou a dříve jste prodělala více než jeden císařský řez, pravděpodobně narazíte na nevoli ze strany lékařů. Studie pro VB2C (VB3+C) chybí a lékaři s takovými porody nemají dostatek zkušeností. Proto je považují za velmi riskantní a často je raději předem přesvědčivě zamítnou.

Nic není nemožné a porodit přirozeně po předchozích císařských řezech rozhodně možné je!

Důkazem je nedávný příběh ženy, která svůj krásný porodní příběh VB2C sdílela v článku a navazujícím rozhovoru.

Další inspirací vám může být zahraniční porodní příběh porodu do vody po předchozích čtyřech císařských řezech.

Z další statistiky je patrné, že se v roce 2015 v ČR narodilo vaginálně:

 • 2 518 miminek maminkám po jednom císařském řezu,
 • 35 miminek maminkám po dvou císařských řezech,
 • 8 miminek maminkám po 3 a více císařských řezech.

Je víc než jasné, že ženy, které porodily vaginálně po dvou a více císařských řezech, si musely za svým přáním stát a navzdory názorům lékařů si své přání obhájit. Všem takovým ženám ze srdce gratuluji.

VBAC je pro vás i vaše miminko jednoznačně výhodný:

 • Můžete si užít okamžitý a nerušený bonding.
 • Rekonvalescence po přirozeném porodu je mnohem rychlejší než po císařském řezu. Navíc vy už jedno dítě (nebo i víc) doma máte, a tak možná nebudete mít prostor pro relax kdykoliv během dne, jako tomu bylo po prvním porodu.
 • Díky VBAC mnoho žen vyléčí své negativní pocity a traumata spojená s předchozím císařským řezem.
 • Přirozený porod je jedinečným prožitkem ženské síly.

Porodit přirozeně po předchozím císařském řezu je velkým přáním mnoha žen a každým rokem narůstá počet vaginálních porodů po předchozím císařském řezu. Pravděpodobnost úspěšného VBAC se pohybuje kolem 60–80 %.

Pokud plánujete VBAC, mějte na paměti těchto 5 bodů:

 1. Palčivá bolest v oblasti jizvy signalizuje nebezpečí. Když takovou bolest pocítíte, informujte o tom svého gynekologa nebo porodníka.
 2. Cítit strach je přirozené.
  Je úplně normální cítit zároveň i strach. Žádná žena nechce ohrozit svoje miminko, ani sebe. Svému strachu se nevyhýbejte. Zjistěte, odkud pramení, poznejte jeho příčinu a nenechte se jím ovládat. Strach se dá léčit pomocí různých technik, o tom si napíšeme někdy příště.
 3. Podpora je důležitá.
  Mluvte o svém přání VBAC s lidmi, kteří vás podporují. Hledejte informace, čtěte porodní příběhy o úspěšných VBAC porodech. Na facebooku najdete skupinu HBAC VBAC CZ, ve které se ženy vzájemně podporují v přirozeném porodu po císařském řezu.
  Najděte si odbornou podporu (dulu nebo porodní asistentku), která vás k porodu doprovodí. Investice za její služby určitě nebudete litovat, protože vlastní odborný doprovod je k nezaplacení.
 4. Přirozený a bezzásahový porod je cestou k úspěšnému VBAC.
  Čím méně se bude do porodu zasahovat, tím je větší šance, že bude úspěšný.
 5. Nepodceňujte přípravu.
  Buďte informovanou rodičkou.  Hledejte fakta o porodu a jeho fyziologii. Udělejte si představu, jak si přejete porod prožít, a svá přání sepište. Ve formě porodního plánu je pak předložte porodnímu týmu.

  VBAC může být i vaší realitou a jasný záměr je prvním krokem k úspěchu.

Poděkování:
Za poskytnuté fotografie císařských jizev děkuji statečným ženám z FB skupin Jsme císařovny a Přirozené mateřství . Pro mnohé to bylo velké překonání sama sebe veřejně, i když anonymně odhalit svou jizvu.

Dula, laktační poradkyně a podpora v mateřství ♡
Komentáře
 • Mp3 Relaxace Uvolnění - Můj dárek pro Tebe

 • Osobní / on-line schůzka

  Vyberte si svůj termín schůzky:


  ___________________________________

 • Facebook – skupina
 • Rubriky